Projekt Zajištění péče EVL Jizerské smrčiny s prvními výsledky

Autor: Michal Vinař
Jizersko-ještědský horský spolek v letošním roce úspěšně zahájil projekt Zajištěné péče EVL Jizerské smrčiny, která se řadí mezi velmi cenná místa v Jizerských horách. Ačkoliv ze zoologického a botanického hlediska nabízí lokalita více, pro veřejnost bude zvláště přijatelné, že plocha tvoří významnou součást hnízdního areálu tetřívka obecného.

Na prostoru kolem 25 ha se zrealizují opatření na podporu obnovy lesních porostů a úpravy vodního režimu. Projekt se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je rekonstrukce porostů, ze kterých jsou odstraňovány tzv. náhradní dřeviny, místo kterých se vysadí tisíce nových sazenic smrků ztepilých, jedlí, jeřábů či břízy karpatské. Některé sazenice se sází volně, jiné pak do nově vybudovaných horských oplocenek. Druhou částí projektu je pak hrazení drenážních příkopů pomocí dřevěných hrázek na podporu zadržování vody v krajině, čímž se vytváří příznivé podmínky pro rozvoj místních rašelinišť, která byla v minulosti tímto drastickým způsobem narušena a oslabena. Veškerá tato opatření pomohou ke zlepšení ekologické stability lesních porostů, které byly v minulosti zasaženy enormní imisní zátěží, nevhodnou druhovou skladbou a nepřiměřeným hospodařením.
V letošním roce se v rámci projektu uskutečnily následující práce. Na 2,5 hektarech byly vyřezány náhradní dřeviny, vysadilo se na 4,3 sazenic geneticky původních stromků, které byly ochráněny před zvěří pomocí vybudovaných oplocenek nebo nástřikem repelentů a vystavělo se prvních 20 dřevěných hrázek. Tyto práce ostatně nejsou pro spolek ničím novým, naopak se obnově rašelinišť zabývá již řadu let, kdy v rámci Jizerských hor vybudoval stovky podobného hrazení v oblasti NPR Rašeliniště Jizerky, NPR Rašeliniště Jizery nebo PR Nová louka.
Projekt je financován z Operačního programu životní prostředí, na vlastní spoluúčast spolku přispěla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Info o projektu na stránkách Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Foto z realizace

CZ_RO_B_C.jpg

Logo_Nadace_Ivana_Dejmala.jpg

 


Související články

K tomuto článku není přiřazen žádný příbuzný článek!

Diskuze

Diskuze k článku Projekt Zajištění péče EVL Jizerské smrčiny s prvními výsledky
Počet příspěvků: 0, poslední příspěvek:
reklama


Novinky a aktuality

Neděle, 24. říjen, 2021 | 16:32

Tichými stezkami z Jizerských hor k Ralsku po stopách Rudolfa Kauschky

Kniha známého jabloneckého fotografa Siegfrieda Weisse, věnov...

Více informací >>

Sobota, 2. říjen, 2021 | 17:31

Závody ve vynášení sudů piva na Ještěd 2021

V sobotu dne 2. 10. 2021 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) j...

Více informací >>

Čtvrtek, 15. červenec, 2021 | 12:15

Podpořte obnovu vyhlídky na Sněžných věžičkách

Jakožto horský spolek máme rádi také malebné vyhlídky do krajiny. Řada z n...

Více informací >>


Spolkové akce

Pondělí, 8. srpen, 2022

8.-12.8.2022 - Sekání luk na Jizerce

Další akce

Výlety

Sobota, 4. prosinec, 2021

Výlet do pivovaru Volt

Další výlety