Připravované akce

12. 11. 2022 Úklid okolí silnice z Oldřichova v Hájích do Raspenavy

12. 11. 2022 Úklid okolí silnice z Oldřichova v Hájích do Raspenavy

Tradiční akce se uskuteční opět po delší době. Přidejte se k nám a udělejte něco pro přírodu i pro sebe! Sraz brigádníků v 9,15 hod. na parkovišti U K...
26.11.2022 Výřez prostoru pro tůně ve Vesci

26.11.2022 Výřez prostoru pro tůně ve Vesci

Horský spolek se nepřestává zaměřovat na udržení vody v krajině. Přijďte nám pomoct připravit místo pro další tůň v Liberci, tentokrát u veseckého ryb...
3. 12. 2022 Spolkový výlet do pivovaru

3. 12. 2022 Spolkový výlet do pivovaru

Stejně jako každý rok se první sobotu v prosinci vydáme do nějakého z pivovarů v našem blízkém okolí. Tentokrát to bude pivovar BORN v Novém Boru.
17. 2. 2023 Tradiční ples JJHS

17. 2. 2023 Tradiční ples JJHS

Po dvou letech, kdy musel být ples zrušen kvůli špatné covidové situaci, si v roce 2023 opět zatančíme...

JJHS je otevřeným spolkem přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost, bez ohledu na věk či státní občanství.

V současné době má JJHS přes 300 členů a zabývá se především ochranou přírody (revitalizace rašelinišť, značení rezervací, kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou a propagací hor, vydává vlastivědné a přírodovědné publikace.

Aktuality

V loňském roce jsme vybudovali řadu tůní

V loňském roce jsme vybudovali řadu tůní

Vodou v krajině se náš spolek zabývá již řadu let. Vody se nějakým způsobem týká velká část terénních prací. Ovšem není to pouze a jen o rašeliništích, nýbrž také o menších tůňkách, které vytváří zají...
Horský spolek i nadále obnovuje jizerskohorská rašeliniště

Horský spolek i nadále obnovuje jizerskohorská rašeliniště

Horský spolek se obnově jizerskohorských rašelinišť věnuje dlouhodobě. Ani rok 2022 nebyl výjimkou.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Výbor spolku přeje všem členům a příznivcům Horského spolku klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a pracovních i osobních úspěchů.
Tři iseriny

Tři iseriny

V listopadu 2022 vyšlo druhé vydání vyprodané publikace nazvané Tři iseriny o osadách Jizerka, Velká Jizera a Orle od autorů Miloslava Nevrlého, Otokara Simma a Jana Pikouse ml.

Naši partneři

Líbí se Vám naše činnost, podpořte nás svou účastí na spolkových akcích nebo brigádách, zakoupením publikací nebo zasláním jakékoliv částky na bankovní účet: 2237332002/5500. Pracovníci kanceláře s Vámi rádi sepíší darovací smlouvu pro daňové potřeby. Za jakoukoliv formu podpory děkujeme.