Připravované akce

15. 4. 2023 Členská schůze JJHS

15. 4. 2023 Členská schůze JJHS

...se uskuteční 15. dubna 2023 v pivovarské hospodě Konrád od 10:00.
22. 4. 2023 Úklid PR Meandry Smědé

22. 4. 2023 Úklid PR Meandry Smědé

Tradiční akce úklidu meandrů řeky Smědé je naplánována na víkend 21.-23. dubna 2023
31. 7. - 6. 8. 2023 Sekání luk na Jizerce

31. 7. - 6. 8. 2023 Sekání luk na Jizerce

Louky na Jizerce na nás čekají i letos

JJHS je otevřeným spolkem přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost, bez ohledu na věk či státní občanství.

V současné době má JJHS přes 300 členů a zabývá se především ochranou přírody (revitalizace rašelinišť, značení rezervací, kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou a propagací hor, vydává vlastivědné a přírodovědné publikace.

Aktuality

Miloslav Nevrlý čestným občanem města Liberce

Miloslav Nevrlý čestným občanem města Liberce

Ve středu 22. března udělilo zastupitelstvo města na svém slavnostním zasedání čestné občanství RNDr. Miloslavu Nevrlému, čestnému členu Jizersko-ještědského horského spolku.
Káva Jizerky

Káva Jizerky

Spolupráce s libereckou pražírnou kávy, Jizerskou magistrálou o.p.s. a Visit Jizerky na podporu projektů JJHS.
V loňském roce jsme vybudovali řadu tůní

V loňském roce jsme vybudovali řadu tůní

Vodou v krajině se náš spolek zabývá již řadu let. Vody se nějakým způsobem týká velká část terénních prací. Ovšem není to pouze a jen o rašeliništích, nýbrž také o menších tůňkách, které vytváří zají...
Horský spolek i nadále obnovuje jizerskohorská rašeliniště

Horský spolek i nadále obnovuje jizerskohorská rašeliniště

Horský spolek se obnově jizerskohorských rašelinišť věnuje dlouhodobě. Ani rok 2022 nebyl výjimkou.

Naši partneři

Líbí se Vám naše činnost, podpořte nás svou účastí na spolkových akcích nebo brigádách, zakoupením publikací nebo zasláním jakékoliv částky na bankovní účet: 2237332002/5500. Pracovníci kanceláře s Vámi rádi sepíší darovací smlouvu pro daňové potřeby. Za jakoukoliv formu podpory děkujeme.