Připravované akce

1.6.2024 Slavnostní vysvěcení Janovických pousteven

1.6.2024 Slavnostní vysvěcení Janovických pousteven

Jizersko-ještědský horský spolek vás zve v sobotu 1. 6. 2024 ve 13 hodin k návštěvě obnovené křížové cesty poutního místa u obce Janovice v Podještědí...
22.6.2024 Slavnosti slunovratu na Lesním koupališti v Liberci

22.6.2024 Slavnosti slunovratu na Lesním koupališti v Liberci

Slavnosti slunovratu se letos budou konat v sobotu 22. 6. 2024 od 14.00 hodin na Lesním koupališti v Liberci.
29.7.-4.8.2024 Sekání luk na Jizerce

29.7.-4.8.2024 Sekání luk na Jizerce

7.9.2024 - Sklářská slavnost Kristiánov

7.9.2024 - Sklářská slavnost Kristiánov

JJHS je otevřeným spolkem přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost, bez ohledu na věk či státní občanství.

V současné době má JJHS přes 300 členů a zabývá se především ochranou přírody (revitalizace rašelinišť, značení rezervací, kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou a propagací hor, vydává vlastivědné a přírodovědné publikace.

Aktuality

Smuteční oznámení o úmrtí Stanislava Zajíce

Smuteční oznámení o úmrtí Stanislava Zajíce

Vážení členové Horského spolku, je naší smutnou povinností oznámit Vám, že ve čtvrtek 2. 5. 2024 zemřel pan Stanislav Zajíc z Benešova u Semil. Zemřel klidně po delší nemoci ve věku nedožitých 83 let....
Soupis děl z ateliéru Jaroslava Švihly

Soupis děl z ateliéru Jaroslava Švihly

Dne 6. prosince 2023 se liberecký rodák, malíř, grafik a pedagog Jaroslav Švihla v plné tvůrčí síle dožil devadesátky. V Ročence Jizersko-ještědského horského spolku 2023 o něm Libor Dostál uveřejnil ...
JJHS opět uklízel PR Meandry Smědé

JJHS opět uklízel PR Meandry Smědé

Přibližně tři desítky dobrovolníků z řad členů a příznivců Jizersko-ještědského horského spolku se sešlo v sobotu 20. dubna 2024 v Přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku v blízkosti obce Višň...
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2023

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2023

Dvacátá druhá Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku vyšla začátkem dubna 2024 v nákladu 700 výtisků. Čtenáři v ní najdou pestrou skladbu článků o historii i přírodních zajímavostech našeho kraj...

Naši partneři

Líbí se Vám naše činnost, podpořte nás svou účastí na spolkových akcích nebo brigádách, zakoupením publikací nebo zasláním jakékoliv částky na bankovní účet: 2237332002/5500. Pracovníci kanceláře s Vámi rádi sepíší darovací smlouvu pro daňové potřeby. Za jakoukoliv formu podpory děkujeme.