JJHS je otevřeným spolkem přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost, bez ohledu na věk či státní občanství.

V současné době má JJHS přes 300 členů a zabývá se především ochranou přírody (revitalizace rašelinišť, značení rezervací, kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou a propagací hor, vydává vlastivědné a přírodovědné publikace.

Aktuality

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2023

Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2023

Dvacátá druhá Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku vyšla začátkem dubna 2024 v nákladu 700 výtisků. Čtenáři v ní najdou pestrou skladbu článků o historii i přírodních zajímavostech našeho kraj...
Horský spolek končí s jednorázovými plasty

Horský spolek končí s jednorázovými plasty

Vše, co dokáže alespoň malou měrou eliminovat odpad v přírodě, se počítá.
Jizersko-ještědský horský spolek dokončil III. etapu obnovy rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery

Jizersko-ještědský horský spolek dokončil III. etapu obnovy rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery

Rašeliniště Jizery tvoří rozsáhlý komplex rašelinných biotopů v mělkém údolí toku Jizery v hraniční oblasti s Polskem.
Lavička Miloslava Nevrlého

Lavička Miloslava Nevrlého

V neděli 29. října oslaví významné životní jubileum čestný člen Jizersko-ještědského horského spolku zoolog a spisovatel RNDr. Miloslav Nevrlý. Jizersko-ještědský horský spolek se mu proto rozhodl věn...

Naši partneři

Líbí se Vám naše činnost, podpořte nás svou účastí na spolkových akcích nebo brigádách, zakoupením publikací nebo zasláním jakékoliv částky na bankovní účet: 2237332002/5500. Pracovníci kanceláře s Vámi rádi sepíší darovací smlouvu pro daňové potřeby. Za jakoukoliv formu podpory děkujeme.