Členství

Pozvánka na členskou schůzi JJHS 2024

Výroční zpráva JJHS za rok 2023

Plán činnosti na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

 

JJHS je otevřeným spolkem přijímajícím své členy se zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační činnost, bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či státní občanství. Pokud tedy máte zájem stát se členem JJHS, můžete vyplnit online přihlášku nebo můžete si stáhnout a vytisknout přihlášku a zaslat ji na adresu kanceláře spolku, případně přinést osobně (Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1, tel. 485 109 717, horskyspolek@volny.cz).

 

Členské příspěvky je možné uhradit zasláním složenkou nebo složením na účet spolku č. 2237332002/5500 (jako variabilní symbol je třeba uvést číslo průkazky a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení, konstantní symbol je 0558) nebo v hotovosti v kanceláři JJHS (úřední dny úterý 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod). Minimální roční příspěvek činí 200 Kč, mládež do 18 let 50 Kč a členové starší 70 let 10 Kč, čestní členové jsou zproštěni povinnosti hradit členské příspěvky.

 

Schůze výboru se konají vždy poslední úterý v měsíci od 17.00 hodin v kanceláři spolku. Čas určený pro přístup veřejnosti na jednání výboru je vždy 17.00-17.30 hodin.

 

Termíny příštích výborových schůzí: 28.5.2024, 25.6.2024

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU

 

Fotografie ze spolkových akcí

QR kód pro platbu členského příspěvku

Kroniky

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000