Exkurze do NP Šumava

Ochotnými odbornými pracovníky Správy NP byli obeznámeni s programem revitalizace šumavských rašelinišť, který zde probíhá již od roku 2003. Program má za úkol zastavení degradece unikátních mokřadů a celkovou nápravu narušeného vodního režimu a retence vody v krajině. Během exkurze navštívili i unikátní Modravské slatě, kde jsou postaveny desítky dřevěných přehrádek, které zahrazují meliorační rýhy a tím podporují zvýšení a stabilizaci hladiny podzemní vody.


S podobným projektem se pro příští rok počítá i v Jizerských horách a to v NPR Rašeliniště Jizerky na Klugeho louce.

Leave Comments

C
Komentujte jako první