Vyjádření vedení JJHS k odběru sněhu na území CHKO Jizerské hory

Práce dále pokračují a sníh je odvážen i z luk v osadě Jizerka. Těžká technika odváží sníh do Vesce u Liberce na dvoukilometrovou trať závodů Světového poháru pro několik desítek profesionálů. Přitom ničí magistrálu, kterou využívají tisíce rekreačních lyžařů a přes nesouhlas Správy CHKO Jizerské hory likvidují sníh na loukách v druhé zóně CHKO v osadě Jizerka. Pořádání závodů včetně Mistrovství světa v lyžování v roce 2009 v Liberci v nadmořské výšce 400 m se ukazuje být tragickým omylem. Na něj doplácí jednak zázemí pro rekreační lyžování využívané desítkami tisíc aktivních sportovců, jednak příroda Jizerských hor. Tato akce bude stát značné finanční prostředky, přitom rekreačním lyžařům nic nepřinese. Pořadatele porušují zákon o ochraně přírody a krajiny a přes výslovný nesouhlas Správy CHKO Jizerské hory odvážejí sníh i z luk. Jedná se o arogantní jednání pořadatelů závodů, kteří s tichým souhlasem představitelů místní samosprávy ignorují požadavky příslušných orgánů státní správy. S takovým postupem nemůže Jizersko-ještědský horský spolek souhlasit. K čemu jsou obecná vyjádření politiků včetně vysokých představitelů státní moci o nutnosti šetrného přístupu k přírodním zdrojům, potřebě ochrany životního prostředí atd. Jak máme vysvětlovat dětem, že v místech, kde je po celý rok zakázán vjezd motorových vozidel o hmotnosti nad 3,5 t z důvodu ochrany zdroje pitné vody, jezdí desítky těžkých nákladních automobilů. Proč vynakládáme z daní nás všech nemalé finanční prostředky na ekologickou výchovu a osvětu? Těžko lze zdůvodnit nesmyslné převážení sněhu z vrcholových partií Jizerských hor za vynaložení obrovských nákladů nutností uspořádat ve stanoveném termínu závody Světového poháru. Zkrátka jarní počasí přišlo letos již začátkem února, a tak to přijměme a nesnažme se za každou cenu poroučet větru a dešti.


Výbor Jizersko-ještědského horského spolku odsuzuje toto počínání a apeluje na všechny své členy i širší veřejnost, aby se připojila k tomuto protestu. Dle našeho názoru je převážení sněhu na vzdálenost cca 40 km nejen neekonomické, ale především neekologické. A účelové porušování a obcházení zákonů a předpisů je neetické a nemorální.


V Liberci dne 11.2.2008


Ing. Pavel Vonička

předseda Jizersko-ještědského horského spolku

Leave Comments

C
Komentujte jako první