Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2017

Začátkem dubna 2018 vydal Jizersko-ještědský horský spolek svoji již šestnáctou ročenku, která je určena nejen členům spolku, ale všem zájemcům o Jizerské, Ještědské či Lužické hory a jejich podhůří. Na 264 stranách čtenáři najdou pestrou skladbu článků o historických i přírodních zajímavostech našeho kraje a také informace o činnosti horského spolku.


Již tradičně zahajujeme rozhovorem s některou osobností, žijící a působící v našem regionu. Tato ročenka má ale v tomto směru prvenství, protože zde najdeme poprvé rozhovor se ženou, a to hned se zcela výjimečnou osobností - dlouholetou starostkou obce Višňová Marií Matuškovou.


Historicko-vlastivědnou část ročenky otevírá již tradiční příspěvek Marka Řeháčka doprovázený krásnými kresbami Petra Ferdyše Poldy. Tentokrát nás autoři provedou obcí Rynoltice v podhůří Lužických hor a seznámí nás s její historií. Ludmila Kotková zve čtenáře na procházku okolím Rašovky s krásnými výhledy do kraje a nově umístěnými lavičkami. Následuje trojice příspěvků, které se věnují specifickému fenoménu Jizerských hor - pomníčkům. Otokar Simm nás seznamuje s obnovou dvou významných památek - Emauzského obrázku na Staré poutní cestě do Hejnic a pomníku obětí sedmileté války v Luhu u Raspenavy. Bohumil Horáček shrnuje pětileté období aktivit Spolku Patron v oblasti oprav a údržby drobných památek Jizerských hor. A Jiří Frýgo Novák pomyslně uzavírá „pomníčkářský" blok příspěvkem o historii jednoho obrázku v Malém Štolpichu. Lubor Lacina zve čtenáře na zajímavou procházku „neznámým městem". Přitom jde o všem známý Jablonec nad Nisou, který ale autor přibližuje v době nedávno minulé, v období reálného socialismu. O reprintech historických map Josefa Matouschka a Ernsta Wünscheho, vydaných horským spolkem, pojednává článek, který sestavil Pavel Vonička na základě původních textů Miloslava Nevrlého a Karla Steina. Hornickou minulost údolí Bílého a Černého Štolpichu v Jizerských horách, včetně nových objevů, popisují Ivan Rous a Josef Klomínský. Již tradičně přispěl do ročenky Jakub Šrek, tentokrát článkem o ruprechtickém lomu. Pavel Vonička přibližuje čtenářům osobnost Jana Pulpána, významného entomologa pocházejícího z Jizerských hor.

Blok příspěvků o živé přírodě našeho regionu je tentokrát tvořen pouze dvěma články.


Pavel Vonička seznamuje čtenáře s novými nálezy dvou nápadných, ale vzácných a ohrožených druhů brouků v našem regionu, Václav Tomášek shrnuje výskyt čápa černého v Jizerských horách včetně záznamů našich kroužkovaných jedinců na tahu.


Další část ročenky je víceméně věnována činnosti Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2017. Zdeněk Hluštík a Leoš Chládek popisují spolkový výlet do Nízkých Tater a Michal Vinař průběh exkurze do pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě. Již tradičně uvádíme výběr regionální literatury vydané v roce 2017.


Důležitá je rovněž výroční zpráva JJHS, ve které se kromě přehledu realizovaných projektů v ochraně přírody dočteme např. o dětském spolkovém táboře v Lobendavě i o dalších oblastech spolkového života a dění. Nechybí ani seznam všech současných členů JJHS a poděkování partnerům a sponzorům.


Šestnáctou ročenku je možné zakoupit ne­bo objednat u místních knihkupců či na adrese Jizersko-ještědský horský spolek, Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1; e-mail: horskyspolek@volny.cz. Každý člen JJHS, který má zaplaceny členské příspěvky na rok 2018, má nárok na 1 ks ročenky zdarma.

Leave Comments

C
Komentujte jako první