Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO JH

Podpořeno: Operační program životní prostředí, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Lesy ČR, AOPK, Liberecký kraj, Statutární město Liberec

Výše podpory:  Kč

Realizace: 2011-2015

 

Návštěvnická infrastruktura tvoří nedílnou součást turistických stezek a turisty navštěvovaných míst. Tvoří ji zejména informační tabule, zábradlí, schodové stupně nebo povalové chodníky. To vše slouží k bezpečnému pohybu návštěvníků a zároveň chrání přírody před nadměrným sešlapem. 


Rašeliniště jsou fenoménem Jizerských hor, tvoří základní pilíř ochrany. Bohužel v minulosti se staly předmětem masivního odvodňování za účelem zvýšení intenzity pěstování lesních porostů. Byly vybudovány rozsáhlé sítě odvodňovacích kanálů za účelem snížení hladiny podzemní vody, což vedlo k postupné degradaci rašelinišť. Projekt řeší jejich revitalizace prostřednictvím montáže dřevěných hrázek v kaskádách v jednotlivých rýhách tak, aby se hladina podzemní vody zvýšila na přirozenou úroveň a rašeliniště znovu ožila.

 

Obnova návštěvnické infrastruktury se týká:

  • Komplexní obnova naučné stezky v PR Jedlový důl

  • Vyhlídková věž v PR Na Čihadle včetně povalového chodníku, zábradlí a nového posezení

  • Oplocenka v PR Na Čihadle

  • Povalový chodník s vyhlídkou a informační panel v PR Klečové louky

  • Povalový chodník a informační panel v PR Černá jezírka

  • Povalový chodník, turistický přístřešek a informační panel v sedle Holubníku

  • Úprava stezky, nové povalové chodníky a informační panel na vrchol Jizery

  • Úprava stezky a nové povalové chodníky v PR Vlčí louka

  • Oplocenky U Nosu a v PP Pod Smrkem


V rámci druhé části projektu bylo vybudováno na 320 ks dřevěných hrázek v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery a dalších 20 ks v PR Klečové louky.