Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny

Podpořeno: Operační program životní prostředí, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Výše podpory: 1 325 473,95 Kč

Realizace: 2017-2018

 

NPR Jizerskohorské bučiny tvoří rozsáhlý komplex smíšených, převážně bukových lesů přirozeného charakteru, který v sobě skrývá nejcennější lesní porosty v Jizerských horách. Acidofilní bučiny na balvanitých svazích jsou doplněny v hlubokých údolích potoků klenovými bučinami a na skalních výchozech ve vyšších polohách jeřábovými smrčinami. V lesích lze nalézt celou řadu chráněných druhů rostlin a živočichů. 

 

Hlavním cílem realizace opatření je usměrňování pohybu návštěvníků NPR Jizerskohorské bučiny a omezení a prevence vodní eroze. Návštěvníci budou automaticky volit nejpohodlnější upravenou část stezky a již přestanou využívat alternativní obchůzné stezky. Vybudováním funkčních svodnic a stupňů dojde k omezení vlivu vodní eroze, která vážným způsobem poškozuje stezky.

 

SO 01 Úprava stezky přes Poledník

Jedná se o úpravu úseku zeleně značené turistické stezky délky cca 1132 m. Dojde k vybudování (výměně) 5 ks dřevěných svodnic, 79 ks dřevěných stupňů, 24 m dubových povalových chodníků a úpravu povrchu cesty, narovnání kamenů a vybudování kamenných stupňů v délce úseku cca 323 m.

 

SO 02 Úprava stezky údolím Bílého Štolpichu

Jedná se o úpravu úseku modře značené turistické stezky délky cca 1132 m. Dojde k vybudování (výměně) 4 ks dřevěných svodnic, 3 ks kopaných svodnic, 29 ks dřevěných stupňů, 108 m dubových povalových chodníků a úpravu povrchu cesty a narovnání kamenů v délce úseku cca 463 m.