Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Studii zpracovanou společností SPF Group, v.o.s., si zde můžete prohlédnout.


A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu

B.1. Skiareál Smrk - základní údaje o investičním záměru a možných dopadech jeho realizace

B.2. Případová studie - lyžařský areál Příčná

B.3. Případová studie - lyžařský areál Lipno

B.4 Analýza vlivu existence lyžařských areálů na rozpočty obcí

B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

C. Návrhová část - Alternativy sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu

Cestovní ruch v chráněných územích, rešerže odborné literatury (autor: PhDr. Jitka Doubnerová)


Přírodovědné studie:

Souhrn botanického a zoologického průzkumu (autoři: Mgr. Richard Višňák, PhD., RNDr. Antonín Kůrka, Ing. Pavel Vonička, Mgr. Martin Pudil)


Zhodnocení lesních porostů severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách (autor: Ing. Viktor Mesčerjakov)


Severní a severozápadní svahy masivu Smrku v Jizerských horách, geologické, pedologické, geomorfologické a hydrogeologické podmínky, ochranná pásma vodních zdrojů (autor: Ing. Jiří Pazderský)

Leave Comments

C
Komentujte jako první