Dokončeny projekty tůní v Jeřmanicích a Českém Dubu

Jizersko-ještědský horský spolek v průběhu podzimu úspěšně dokončil dva obdobné projekty vodních tůní s menším rekreačním zázemím pro využití místními obyvateli a návštěvníky regionu. Obě místa se nachází v centrálních částech dvou obcí - Jeřmanicích nedaleko krajského města Liberce a v Českém Dubu v zámeckém parku.


Obě místa byla dříve vybrána ve spolupráci se zástupci místních municipalit a byla situována do částečně zamokřených a jinak nevyužívaných ploch. V případě Jeřmanic se jednalo o prostor, který je ze tří stran obehnán komunikací a přilehlými domy. Zde byly vyhloubeny dvě prosté zemní nádrže na zachytávání dešťových srážek nebo mělké spodní vody. Zároveň byl vytvořen menší povalový chodník, který umožňuje průchod územím a je to ideální možnost, jak mohou lidé pozorovat nový život, který se v tůních brzy objeví. Na podporu rekreačního využití bylo v místě vystavěno také masivní posezení se stolkem.


U druhé lokality v České Dubu se zájmová plocha nacházela v srdci Zámeckého parku, který přiléhá k náměstí Bedřicha Smetany. V blízkosti se nachází domov pro seniory a park slouží jako odpočinkové místo pro místní obyvatele. V centrální ploše parku byla opět podmáčená a nevyužívaná plocha. Na tomto místě bylo vhodné vytvořit hned dvě větší tůně, jejich plocha je násobně větší než v případě Jeřmanic, proto musela nastoupit těžká mechanizace pro její výkop. Ten se nakonec povedl a nádrže se ihned začaly plnit vodou. V prostoru mezi oběma tůněmi byl vytvořen průchozí povalový chodník, který bude navazovat na parkovou cestní síť.


Projekt byl financován ze zdrojů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 8.6 Podpora retence vody v krajině a zároveň tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Za finanční podporu děkujeme!


Leave Comments

C
Komentujte jako první