Jizersko-ještědský horský spolek opět uklízel PR Meandry Smědé

Již potřinácté uklízel v sobotu 23. dubna 2022 Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) odpadky v Přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku v blízkosti obce Višňová. JJHS PR Meandry Smědé uklízel poprvé v roce 2005 a od té doby (pouze kromě let 2014, 2017, 2019-2021) čistí tuto lokalitu od odpadků pravidelně. Jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější - vegetace ještě nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snazší odhalit. Letos nám počasí opravdu přálo. Úklidu se tak zúčastnilo přibližně 70-80 dobrovolníků z řad členů a příznivců JJHS a Turistického oddílu Kletr. Ti pak sbírali odpadky v celé délce toku řeky Smědé nacházející se v Přírodní rezervaci Meandry Smědé - od mostu v Předláncích až po železniční most přes řeku u osady Boleslav (cca 5 km). Použit byl také gumový nafukovací člun. Jeho posádka zajišťovala sběr odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky.


Po obou březích dobrovolníci sbírali do plastových pytlů veškerý odpad, který nalezli v řece, na jejích březích a v jejím bezprostředním okolí. Brigádníkům se podařilo nejrůznějšími odpady naplnit 194 pytlů (což je zatím nejvíce v historii pořádání úklidu). Kromě toho z meandrů řeky vytáhli také 43 pneumatik od osobních i nákladních aut a dokonce i od traktoru (rekordní množství bylo 129 kusů v roce 2008). Převažovaly pochopitelně lehké věci jako PET lahve, pěnový polystyren, různé plastové obaly a kelímky, hliníkové plechovky od nápojů a především nejrůznější plastové folie a pytlíky, které se zachytily ve větvích stromů a keřů a vytvořily tak na nich nevzhledné „ozdoby". Hitem letošní sezony mezi odpadky byly plastové květináče všeho druhu. Z náplavů se však podařilo vytáhnout například plastový silniční kužel, dětské autíčko, lopata, smeták či sekeromotyka, buben z pračky, bojler, luxfery, dveře, nafukovací ryba, dětská panenka, popelnice, hromada zahradních truhlíků, hasicí přístroj, zářivka nebo expanzní nádoba.


JJHS hodlá tento úklid zopakovat i v příštích letech a doufá, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi nakládají tak, jak mají a ubude odpadků hromadících se v krásném prostředí přírodních meandrů řeky Smědé. Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl zodpovědnosti.


Na akci finančně přispěl Liberecký kraj a společnost Termizo, a. s., velmi jim za příspěvek děkujeme. Hlavně ovšem děkujeme všem, kteří se úklidu zúčastnili a ukázali tak, že jim osud naší krajiny není lhostejný! Jsme velice rádi, že takovýchto lidí neustále přibývá.


V PR Meandry Smědé je chráněn přírodní ráz údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Toto území je pravidelně několikrát za rok zaplavováno a právě tyto záplavy přinášejí do rezervace obrovské množství odpadků, které spláchne voda z hořeních partií povodí řeky Smědé. Odpady z celého Frýdlantska se tak hromadí v přirozených meandrech a naplaveninách, které jsou pro svoji jedinečnost chráněny v přírodní rezervaci. Pravidelní účastníci této brigády mají možnost sledovat přirozený vývoj koryta vodního toku Smědé, které je každý rok trochu jiné, neustále se vyvíjí, mění svojí trasu a vytváří tůně a slepá ramena.


Foto z akce I

Foto z akce II

Foto z akce III

Foto z akce IV

Foto z akce V

Video z akce

Leave Comments

C
Komentujte jako první