Jizersko-ještědský horský spolek opět uklízel PR Meandry Smědé

Více jak osm desítek dobrovolníků z řad členů a příznivců Jizersko-ještědského horského spolku (JJHS) a Turistického oddílu Kletr se sešlo v sobotu 22. dubna 2023 v Přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku v blízkosti obce Višňová, aby zde uklízeli odpadky.

Jednalo se již o čtrnáctý ročník této akce. JJHS PR Meandry Smědé uklízel poprvé v roce 2005 a od té doby (pouze kromě let 2014, 2017, 2019-2021) čistí tuto lokalitu od odpadků pravidelně. Jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější – vegetace ještě nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snazší odhalit. Počasí se nad míru vydařilo a přilákalo tak velké množství zúčastněných dobrovolníků. Ti pak sbírali odpadky v celé délce toku řeky Smědé nacházející se v Přírodní rezervaci Meandry Smědé – od mostu v Předláncích až po železniční most přes řeku u osady Boleslav (cca 5 km). Použit byl také gumový nafukovací člun. Jeho posádka zajišťovala sběr odpadků z nepřístupných míst a také transport plných pytlů ze vzdálenějšího břehu řeky. Po obou březích dobrovolníci sbírali do plastových pytlů veškerý odpad, který nalezli v řece, na jejích březích a v jejím bezprostředním okolí. Brigádníkům se podařilo nejrůznějšími odpady naplnit 67 pytlů (pro srovnání – v roce 2022 to bylo 194 pytlů). Kromě toho z meandrů řeky vytáhli také 15 pneumatik od osobních i nákladních aut a dokonce i jednu traktoru (rekordní množství bylo 129 kusů v roce 2008). Převažovaly pochopitelně lehké věci jako PET lahve, pěnový polystyren, různé plastové obaly a kelímky, hliníkové plechovky od nápojů a především nejrůznější plastové folie a pytlíky, které se zachytily ve větvích stromů a keřů a vytvořily tak na nich nevzhledné „ozdoby“. Z náplavů se však podařilo vytáhnout například kus starého televizoru, palivovou nádrž z nákladního automobilu, hasičskou hadici, silniční patníky, kus kontejneru na odpadky nebo nárazník od auta.

JJHS hodlá tento úklid zopakovat i v příštích letech a doufá, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi nakládají tak, jak mají a ubude odpadků hromadících se v krásném prostředí přírodních meandrů řeky Smědé. Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl zodpovědnosti.

Na akci finančně přispěl Liberecký kraj a společnost Termizo, a. s., velmi jim za příspěvek děkujeme. Hlavně ovšem děkujeme všem, kteří se úklidu zúčastnili a ukázali tak, že jim osud naší krajiny není lhostejný! Jsme velice rádi, že takovýchto lidí neustále přibývá.

 

V PR Meandry Smědé je chráněn přírodní ráz údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Toto území je pravidelně několikrát za rok zaplavováno a právě tyto záplavy přinášejí do rezervace obrovské množství odpadků, které spláchne voda z hořeních partií povodí řeky Smědé. Odpady z celého Frýdlantska se tak hromadí v přirozených meandrech a naplaveninách, které jsou pro svoji jedinečnost chráněny v přírodní rezervaci. Pravidelní účastníci této brigády mají možnost sledovat přirozený vývoj koryta vodního toku Smědé, které je každý rok trochu jiné, neustále se vyvíjí, mění svojí trasu a vytváří tůně a slepá ramena.

Foto z akce I

Foto z akce II

Leave Comments

C
Komentujte jako první