Smuteční oznámení o úmrtí Stanislava Zajíce

Vážení členové Horského spolku,

je naší smutnou povinností oznámit Vám, že ve čtvrtek 2. 5. 2024 zemřel pan Stanislav Zajíc z Benešova u Semil. Zemřel klidně po delší nemoci ve věku nedožitých 83 let. Na přání zesnulého proběhlo poslední rozloučení v tichosti, v úzkém rodinném kruhu.

Stanislav Zajíc byl dlouholetým a obětavým členem našeho spolku. Za jeho činnost mu bylo roku 2014 uděleno čestné členství. Většině z nás je znám svojí mnoholetou prací spojenou s určením a označením pramene řeky Jizery. Standa celý život prožil v Semilech a řeka Jizera, která tu protéká, mu byla trvalým poutem k milovaným Jizerským horám. Najít ten pravý pramen řeky nebylo snadné, nespočet výprav na jižní úbočí Smrku za každého počasí, spousta dřiny při budování symbolického pramene. První úpravu pramene provedl Standa v létě 1995, ovšem tehdy ještě v tajnosti. K odhalení skromné desky na balvanu u pramene došlo až 5. května 2001 při příležitosti Standových 60. narozenin. K další úpravě pak došlo již za spolupráce s Jizersko-ještědským horským spolkem v červenci 2015.

Svou prací probudil Standa zájem o pramen jedné z našich nejkrásnějších řek, o pramen, který dnes mnozí kamarádsky nazývají Standův. Jeho práce měla odraz i v odborných kruzích a rozhodně přispěla k hlubšímu poznání Jizerských hor.


O práci Stanislava Zajíce a o prameni Jizery se můžete dočíst například zde:

Stanislav Zajíc: Jak jsem hledal pramen Jizery (Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2008)

Vlastimil Pilous: Pramen Jizery, nekonečný příběh? (Krkonoše Jizerské hory XI 2008, XII 2008)
Petr Polda: Obnova pramene Jizery (Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2015)
Josef Kuna: Lavička u pramene Jizery (Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2022)


Za výbor JJHS Jakub Šrek, 4. 5. 2024


Leave Comments

C
Komentujte jako první