Obnovu naučné stezky Tři Iseriny podpořila také Nadace ČEZ

Naučná stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky je nejstarší a tradičně nejvíce navštěvovaná NS v Jizerských horách. Seznamuje návštěvníky s rozmanitostí a bohatstvím přírody i s historickými pozoruhodnostmi jedné z přírodně nejcennější a nejvíce navštěvované části CHKO. Byla vybudována dobrovolnými členy aktivu státní ochrany přírody z Jablonce nad Nisou a otevřena již v roce 1971.


V roce 2008 byla Jizersko-ještědským horským spolkem (JJHS) provedena její kompletní rekonstrukce a stala se součástí mezinárodní česko-polské NS Tři Iseriny. Prostředky na rekonstrukci byly čerpány z OPŽP. Udržitelnost projektu byla stanovena na 10 let. Po celou tuto dobu byla JJHS prováděna údržba jednotlivých částí stezky. I po ukončení udržitelnosti projektu cítí JJHS morální povinnost o stezku dále pečovat. Některé prvky NS dožívají a je třeba provádět jejich obnovu. V roce 2019 byla provedena kompletní obnova všech infopanelů.


V uplynulém roce 2020 se podařilo opravit další prvky stezky, jako jsou schodové stupně na Bukovec, výměna poškozených a uhnilých prken na povalových chodnících, oprava a nátěr zábradlí, rozcestníků, mostku přes Jizerku nebo dřevěných laviček.


Nadace ČEZ v roce 2019 podpořila regeneraci návštěvníky tolik oblíbené vyhlídkové věže v PR Na Čihadle. Podpora obnovy stezky tak nepřímo navazuje na snahu JJHS udržovat všechnu dříve vybudovanou návštěvnickou infrastrukturu pro další generace milovníků hor.


Leave Comments

C
Komentujte jako první