Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2020

Koncem dubna vydal Jizersko-ještědský horský spolek již svoji devatenáctou ročenku, ve které čtenáři najdou pestrou skladbu článků o historických i přírodních zajímavostech našeho kraje a také příspěvky z činnosti horského spolku.


Atmosféru staré tváře Jizerských hor navozuje úvodní článek, který z německého originálu přeložil Otokar Simm. Je v něm popsán pěší výlet z Libverdy přes Smědavu, Souš, Kořenov a Velkou Jizeru do Szklarske Poręby v roce 1803, tedy v době, kdy Jizerské hory ještě ani neměly svoje pojmenování. Jen o pár let později, v roce 1808, se v Čechách usadil původem francouzský rod Rohanů, který své panství postupně rozšířil až do Jizerských hor. Nejen o působení rohanských knížat v severních Čechách, ale také o rodové hrobce v Loukově, se dočteme v příspěvku Bohumila Horáčka. Jiří Růžička, Milan Votava a Tomáš Brojír připomínají poněkud zapomenuté významné osobnosti Hejnic (Kamila Webera, Michala Kaufmanna, Josefa Schäfera a Maxmiliana Hitschmanna). Historii lázeňství v Harcově u Liberce přibližuje Josef Turek, působení jabloneckých country a bluegrassových skupin shrnuje Marek Hofman. Josef Kuna zve čtenáře na výlet po tanvaldských zajímavostech, Lubor Lacina popisuje turistické vyhlídky v okolí Jelení Hory v Polsku. Ullrich Junker, Otokar Simm a Roman Karpaš vzpomínají na kolegu a přítele Przemysława Wiatera, historika spjatého s polskou částí Jizerských hor a Krkonoš, který předčasně odešel koncem roku 2020.


Velice zajímavý je článek o objevení historického vodního díla - smyku na Černé Nise z pera Ivana Rouse a Jany Stěhulkové a také příspěvek o výsledcích nejnovějších geologických výzkumů v Jizerských horách, které shrnují Ivan Rous a Josef Klomínský.


Již tradičně přispěl do ročenky i Jakub Šrek, který se tentokrát věnuje výskytu, dobývání a zpracování šluknovského syenitu. Bohumil Nádhera přibližuje čtenářům vrch Velký Vápenný v Ještědském hřbetu, tentokrát jako významnou paleontologickou lokalitu. Pomyslnou část o přírodě našeho kraje zakončuje stručný příspěvek Pavla Voničky a Milana Průši o nálezech vzácných a ohrožených druhů brouků vázaných na dřevo, resp. na staré a zachovalé lesní porosty Jizerských hor.


Následují příspěvky z činnosti horského spolku. Význam projektu obnovy vodního režimu jizerskohorských rašelinišť, kterému se spolek věnuje již více jak 10 let, shrnuje Michal Vinař, zatímco Jakub Šrek popisuje historii a znovuobnovení Soutěže stovkařů na Ještědu, od kterého uplynulo již 20 let. Krátkou vzpomínku na zesnulého čestného člena JJHS Jana Škodu napsal Jaroslav Krupauer.


V závěrečné části ročenky nalezneme již tradičně přehled regionální literatury vydané v roce 2019, a také zprávu o činnosti JJHS.


Ročenku je možné zakoupit nebo objednat u místních knihkupců či na adrese: Jizersko-ještědský horský spolek, Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1; e-mail: horskyspolek@volny.cz.


Každý člen JJHS, který má zaplaceny členské příspěvky na rok 2021, má nárok na 1 ks ročenky zdarma.

Leave Comments

C
Komentujte jako první