Horský spolek i nadále obnovuje jizerskohorská rašeliniště

Horský spolek se obnově jizerskohorských rašelinišť věnuje dlouhodobě. Ani rok 2022 nebyl výjimkou.

 

V uplynulém roce jsme navázali na úspěšné projekty obnovy rašelinišť v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery, PR Nová louka nebo v pramenné oblasti Kamenice. Právě první zmiňovaná lokalita byla naším cílem i v uplynulém roce. 

 

Rašeliniště Jizery tvoří rozsáhlý komplex rašelinných biotopů v mělkém údolí řeky Jizery na rozmezí České republiky a Polska. Toto unikátní území je chráněno nejvyšším stupněm ochrany. Naše činnost se však zaměřovala na ochranné pásmo této rezervace, kde se nachází poměrně rozsáhlé rašeliniště, které bylo v minulosti necitlivě odvodněno systémem drenážních kanálů. Rozsáhlý síť rýh, které měly za úkol snížit hladinu podzemní vody a tím přispět k intenzifikaci lesního hospodaření v oblasti, se stala terčem revitalizace již dříve. Před deseti lety byly naším spolkem řešeny projekty postupného hrazení jednotlivých kanálů systémem dřevěných hrázek v kaskádách tak, aby hladina vody mohla stoupnout a rašeliniště získalo nový impuls ke svému přirozenému vývoji. Ačkoliv se během let dostalo oživení rašeliniště a postupné zarůstání a zazemňování kanálů, výsledek nebyl ideální. Hrázky byly dříve instalovány dle požadavků příliš nízko. 

 

Nový projekt se zabýval doplněním hrází a ještě většímu zvýšení hladiny podzemní vody tak, aby při její akumulaci byla rozprostírána do stran rašeliniště. Zavodňována je tak výrazně vyšší plocha, čímž rašeliniště získá mnohem více vláhy a možností pro svůj dašlí rozvoj. Projekt započal v minulém roce a pokračovat bude ještě v letošním. Celkově se v rámci III. etapy instaluje na 97 hrázek. Již nyní víme, že se touto revitalizací bude pokračovat i v dalších letech. 

 

Projekt Hrazení drenážních příkopů v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery - III. etapa podporuje Dotační fond Libereckého kraje program 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Projekt umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. Bližší informace k projektu jsou dostupné na samostatné stránce

  


Leave Comments

C
Komentujte jako první