V loňském roce jsme vybudovali řadu tůní

Vodou v krajině se náš spolek zabývá již řadu let. Vody se nějakým způsobem týká velká část terénních prací. Ovšem není to pouze a jen o rašeliništích, nýbrž také o menších tůňkách, které vytváří zajímavou mozaiku biotopů v krajině.


Malé tůňky nebo jejich soustavy jsou důležitou součástí našeho životního prostředí. Pomáhají zachytávat dešťové srážky, tlumí povodňové rozlivy, pomáhají vytvářet příznivé mikroklima, když tlumí teplotní extrémy a vytváří vhodné podmínky pro život obojživelníků, hmyzu a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů i rostlin. Ačkoliv plocha tůněk a jejich hloubka je povětšinou malá, jejich dopady na okolí nejsou zanedbatelné. Zamokření je znatelné i v širokém okolí, čímž výrazně ovlivňují místní rostlinstvo. Kde je voda, tam je zkrátka život.


Horský spolek se tvorbou tůní zabývá již dlouhodobě, avšak teprve v posledních letech začal vytvářet systematické soustavy nebo jednotlivé izolované tůňky tak, aby měly smysl a pomáhaly blízkému okolí. V roce 2022 se počet vykopaných tůní podařilo výrazně obohatit především na území města Liberce.


14 nových tůní vzniklo na několika místech ve Vesci – vedle Císařské aleje, v Šumné ulici a u spojky z Chatařské do Vyhlídkové. Jedna tůňka vznikla za Veseckým rybníkem na území Vratislavic nad Nisou.


Vybudování těchto tůní podpořil Dotační fond Libereckého kraje v programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu a tůně ve Vesci i Ekofond statutárního města Liberec. Ze stejného dotačního fondu Libereckého kraje vybudoval JJHS v roce 2021 tůň v Dolní Oldříši a tři tůně v katastrálním území Dlouhý Most.


Dvě tůně pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR vznikly na Jizerce k podpoře zvýšení biodiverzity území před Pešákovnou.


Tůňky vznikaly také v Horním Hanychově těsně pod lyžařským areálem v lesním porostu. Tam je JJHS vybudoval pro Městské lesy Liberec, p. o.


Opraveny byly také v minulosti vybudované tůně v Machníně nebo v Jeřmanicích.

 

Foto tůně Vesec a Vratislavice

Foto budování tůně Vratislavice

Foto budování tůní v Horním Hanychově 23. 9. 2022

Foto budování tůní v Horním Hanychově 16. 6. 2022

Foto oprava tůní v Machníně

Foto oprava tůní v Jeřmanicích 20. 5. 2022

Foto budování tůní v Horním Hanychově 9. 5. 2022

Foto oprava tůní v Jeřmanicích 7. 5. 2022

Foto tůně Dlouhý Most - zima

Foto budování tůní Dlouhý Most

Leave Comments

C
Komentujte jako první