Miloslav Nevrlý čestným občanem města Liberce

Miloslav Nevrlý čestným občanem města Liberce


Ve středu 22. března udělilo zastupitelstvo města na svém slavnostním zasedání čestné občanství RNDr. Miloslavu Nevrlému, čestnému členu Jizersko-ještědského horského spolku. Důvodem ocenění je celoživotní přínos v oblasti přírodních věd, kultury a výchovy mládeže. Slavnostního předání pamětního listu z rukou primátora Jaroslava Zámečníka se v obřadní síni liberecké radnice zúčastnili kromě oceněného, jeho rodiny a zastupitelů města také pozvaní hosté - kolegové z přírodovědného oddělení Severočeského muzea, bývalí skauti z turistického oddílu SPERHO, který M. Nevrlý vedl, členové JJHS, liberečtí nakladatelé a další přátelé.


Připojujeme se ke gratulaci a přejeme Mílovi do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního otimismu.

Za JJHS

Pavel Vonička


Leave Comments

C
Komentujte jako první