Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2023

Dvacátá druhá Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku vyšla začátkem dubna 2024 v nákladu 700 výtisků. Čtenáři v ní najdou pestrou skladbu článků o historii i přírodních zajímavostech našeho kraje a také příspěvky z činnosti horského spolku.

Po několika letech se vracíme k rozhovorům se známými osobnostmi našeho regionu, které mají vztah k horám, k jejich přírodě i historii. O svém šťastném a naplněném životě vypráví a na otázky Moniky Voničkové odpovídá paní Inka Weissová z Jablonce nad Nisou. Erudovaný badatel a spisovatel Marek Řeháček tentokrát čtenáře potěší svým překladem původně německého textu o Důlních skalách a Kamenné rokli na Ještědu z knihy Rudolfa Kauschky Wandern und Klettern, kterou autor dokončil v roce 1923, tedy před 100 lety.

Ivan Rous s Josefem Klomínským popisují výsledky svých výzkumů, které byly zúročeny v geologické mapě Jizerky a jejího okolí, vydané Českou geologickou službou v roce 2023. O nejvyšších stromech České republiky, tedy o douglaskách tisolistých, rostoucích ve stráních nad údolím řeky Kamenice u Vlastiboře, píše Šárka Mazánková z Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci. Lubor Lacina nás již tradičně zve na horskou túru, tentokrát do polské části Jizerských hor. František Křůmal podrobně sepsal osudy paláce Merkur, dnes již neexistující budovy v Jablonci nad Nisou. Exkurzi do dávné historie Jizerských hor, do období, kdy byla součástí panství Redernů, Gallasů, Clam-Gallasů a Desfoursů, čtenáře zavede René Bělohradský, popisující vyznačování hranic jednotlivých panství pomocí hraničních hřebů.

Dva články jsou v této ročence věnovány významným libereckým výtvarníkům. Život a dílo malíře, grafika a pedagoga Jaroslava Švihly, který v roce 2023 oslavil 90. narozeniny, přibližuje čtenářům Libor Dostál, s tvorbou Milana Janáčka, mj. autora ilustrací v Knize o Jizerských horách Miloslava Nevrlého, nás seznamuje Zuzana Štěpanovičová. Marek Hofman provede čtenáře životem generála Karla Mrázka, čestného občana města Jablonce nad Nisou, který byl ve 2. světové válce velitelem československé stíhací perutě ve Velké Británii. O opravě sošky Panny Marie, jejím opětovném umístění a vysvěcení na Krásné Máří v Jizerských horách napsal Jiří Růžička. Bohumil Horáček, předseda spolku Patron, již tradičně shrnuje aktivity Patronu v uplynulém roce. K jejich nejvýznamnějším počinům patří oprava cepínu na vrcholu ikonické skály Zvon v Jizerskohorských bučinách.

V další části ročenky najdeme blahopřání Miloslavu Nevrlému, čestnému členovi Jizersko-ještědského horského spolku, k jeho devadesátinám, které sestavil jménem všech členů Pavel Vonička. Na ně navazuje v následujícím příspěvku Vojtěch Mai, který popisuje zhotovení, položení a předání žulové lavičky u Prezidentské chaty v Jizerských horách našemu oslavenci. Tradičně nechybí přehled regionální literatury vydané v roce 2023, který sestavili Pavel Vonička a Marek Sekyra.

V poslední části ročenky nalezneme příspěvky ze spolkového života, výroční zprávu o činnosti i hospodaření, o pracích v terénu i o společných výletech, společenských a kulturních akcích. Nechybí ani poděkování všem partnerům a příznivcům JJHS.

Ročenku je možné zakoupit nebo objednat u knihkupců v regionu, v nakladatelství Petr Polda (knihy@toulavecteni.cz) nebo v kanceláři JJHS, Nerudovo náměstí 108/1, Liberec (horskyspolek@volny.cz).

Leave Comments

C
Komentujte jako první