2011

Jiří Mánek dosáhl 2000 výstupů na Ještěd

Jiří Mánek dosáhl 2000 výstupů na Ještěd

Dne 22. prosince 2012 dokončil účastník Soutěže stovkařů Jiří Mánek svůj 2000. výstup na horu Ještěd a stal se tak novodobým rekordmanem soutěže.
Změna úředních hodin kanceláře

Změna úředních hodin kanceláře

Od 1. ledna 2012 jsou změněny úřední hodiny kanceláře JJHS, které budou pouze v úterý od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Pozvánka na 2000 Ještědů

Pozvánka na 2000 Ještědů

Vážení, zvu tímto všechny zájemce ke společnému výšlapu na Ještěd u příležitosti dosažení celkového počtu 2 000,- výstupů na tuto dominantu našeho reg...
Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery

Revitalizace rašeliniště v ochranném pásmu NPR Rašeliniště Jizery

Činnost zaměstnanců JJHS a brigádníků z řad našich členů je v současné době soustředěna především na realizaci dlouhodobého projektu, na který jsme zí...
Sekání luk na Jizerce

Sekání luk na Jizerce

iž tradičně se od pátku 22. 7. 2011 sešli na Jizerce členové Jizersko-ještědského horského spolku, aby společnými silami pokosili a uklidili cenné lou...
Rekonstrukce naučné stezky Jedlový důl

Rekonstrukce naučné stezky Jedlový důl

Během jarního období byla dokončena kompletní rekonstrukce naučné stezky Jedlový důl, která prochází údolím říčky Jedlové, chráněném v přírodní rezerv...
Vynášení sudů piva na Ještěd 2011

Vynášení sudů piva na Ještěd 2011

V sobotu dne 9. 7. 2011 pořádal Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS) již osmý ročník závodů ve vynášení sudů piva na vrchol Ještědu v rámci akce Os...
Slavnosti slunovratu

Slavnosti slunovratu

V sobotu dne 18. června 2011 se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna v Liberci-Kateřinkách bude opět konat představení nazvané...
Smutná zpráva

Smutná zpráva

Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 68 let účastník Soutěže stovkařů a rekordman Vladimír Ježek.
JJHS posedmé uklízel PR Meandry Smědé

JJHS posedmé uklízel PR Meandry Smědé

Když se řekne „Smědá“, vybaví se většině lidí tok téhle prastaré řeky plný zákrutů, meandrů a slepých ramen, který se v běhu času zařezává do okolních...
Spolkový ples 2011

Spolkový ples 2011

K přátelskému posezení jsme se opět sešli v pátek 18.2.2010 ve 20.00 v tanečním sále restaurace u Košků.